Orientació i continguts del projecte

Descarrega't tríptic informatiu del projecte
Triptico-full.pdf
Documento Adobe Acrobat 3.3 MB

Seguint el desenvolupament tant físic com cognitiu i afectiu, a Quart creixent volemrespectar el ritme individual de cada infant, afavorint la possibilitat de tenir iniciatives autònomes, de moviment lliure i joc independent, sense la necessitat de la intervenció directa de l’adult, sense anticipar-nos, sense presses, sense esperar el següent pas sinó gaudint de cadascun d’ells.

 

“perquè si acollim l’essència de cada infant i l’acompanyem en totes les seves dimensions i expressions, en un ambient lliure de moral, judicis i valoracions, podrà seguir connectat amb les seves necessitats i sentiments, sorgint funcional i progressivament l’autonomia i la individuació, afavorint l’assentament d’unes arrels que predisposin a la salut”

 

Durant el període sensoriomotriu preoperacional, etapa que abasta des dels 2 a 3 anys fins als 6 a 7, les criatures necessiten activar el seu potencial sensitiu (tacte, olfacte…) i motor (córrer, saltar, lliscar...) per trobar la qualitat de les coses i assimilar el món que els envolta. En aquest període (dels 3 als 6 anys) es produeix la consolidació, encara que no definitiva, de la personalitat. Els infants presenten una oposició cap a les persones que els envolten, deguda al desig de ser diferents i de manifestar el propi jo.

Principis bàsics

Autorregulació

Autoregulació a l'escola lliure Quart Creixent de Sant Cugat

Com a projecte volem establir unes bases en concordança amb el benestar físic i emocional de les persones, basant-nos en el contacte amb les vivències interiors, l’expressió del cos, la vivència del plaer i l’autoregulació. Plantegem un model educatiu que predisposi als infants a uns nivells més alts de salut i felicitat.

 

L’autoregulació és la capacitat de tots els éssers vius de créixer, desenvolupar-se i madurar seguint els propis ritmes i potencial intern, sotmesos a cicles naturals.


Autoregulació és la capacitat d’ajustar espontàniament les funcions vitals i de connectar amb les pròpies necessitats (de vincle, socialització, autonomia, sexualitat, fam, joc, descans…) expressant-les i buscant maneres de satisfer-les de la manera més orgànica possible, respectant l’entorn.

 

L’autoregulació necessita, per expressar-se, d’unes condicions basades en la llibertat: la llibertat de moviment, d’actuació, d’expressió, etc.

 

La confiança de la família en la capacitat de les criatures ajuda molt a que puguin trobar el seu propi camí, així com també que es respecti la seva tendència al plaer (com a motor de totes les fases de desenvolupament) i la curiositat (com a motor d’aprenentatge i expansió)

 

Perquè els infants construeixin un caràcter flexible i un vincle segur, també és important que hi hagi suficient concordança entre l’entorn familiar i el projecte. Per això demanem la implicació, el diàleg i la participació de les famílies a Quart creixent.

Respecte

Respetando el ritmo individual de cada niño en la escuela libre Quart Creixent

Molts pares intentem fer una criança des del respecte. Molts educadors, molts adults, creiem que respectem als infants, però sabem per experiència que no sempre aconseguim respectar-los tal com són, veure’ls com les persones que són i prendre’ns-els seriosament en cada cas i moment.


Actualment molts adults estem d’acord en no agredir físicament a cap criatura en cap circumstància, i en no tractar-la a crits o insultar-la.
Ja no és tan comú estar d’acord en no menysprear, ridiculitzar, humiliar, amenaçar, fer xantatge a els infants, seduir-los perquè facin el que volem o negar-los que estan experimentat (o que expressin)  qualsevol sentiment… i per això aquestes són formes de violència –socialment invisible- molt habituals.


I fins i tot quan volem fugir d’aquestes violències invisibles, donat que la major part de nosaltres hem estat tractats d’alguna d’aquestes maneres, les podem exercir inconscientment i moltes vegades sense adonar-nos-en.

Educació respectuosa acompanyament respectuós Escola Lliure Quart creixent

Conscients d’això, a Quart creixent:

  • Assumim que les criatures són éssers humans amb els seus drets, desitjos, necessitats, percepcions, sensacions i sentiments. Fem tot el possible per respectar la individualitat de cada infant, el seu procés de desenvolupament i el seu ritme.
  • Conseqüentment també respectem, per exemple, la gana dels infants i les seves papil·les gustatives. També respectem la necessitat de dormir de les criatures.
  • Respectem la tria que facin sobre la relació que volen tenir amb els adults que no formen part del nucli familiar proper, o la tria dels seus amics. Fomentem el respecte mutu entre els infants.
  • Treballem la manera de donar informació per assegurar-nos que no estem donant ordres o condicionant respostes. Treballem per alliberar el llenguatge, el pensament i el sentiment de violències invisibles; per no moralitzar i per evitar judicis, per comprendre sense culpa i per evitar alliçonar.
  • Estem atents per adonar-nos de quan entrem en una relació de poder amb els infants.
  • Quan ens adonem que ens hem allunyat del respecte, ho reconeixem explicant-li-ho a la criatura, tenint present que reconèixer un error no es el mateix que esperar redempció, i prioritzant progressivament el desenvolupament de l’empatia sense substituir-lo per l’hàbit mecànic de demanar perdó o per la moral.
Escola lliure educació i acompanyament respectuosos a Quart Creixent Sant Cugat

Acompanyament conscient i delicat

Freqüentment en l’acompanyament de les criatures entren en joc els automatismes i ansietats dels adults. Però si prenem consciència del condicionament de la pròpia història infantil (que pot generar automatismes educacionals) i aconseguim un contacte més gran amb les necessitats reals dels infants des de l’empatia, estarem fent molt per evitar la cadena de transmissió intergeneracional.

Que l’entorn primari estigui atent a les inquietuds de les criatures i disponible per afavorir el desplegament i enfortiment de les seves capacitats ajuda a generar un bon estat de salut psicofísica dels infants.  

Els adults a Quart creixent estan presents i disponibles per a la criatura. Actuen des de la confiança que els infants són capaços de satisfer les seves necessitats, desitjos i reptes i esperen a ser sol·licitats (no forçosament de manera verbal) per donar seguretat, afecte o ajuda.

Així mateix els adults són conscients de com la seva presència, posició física, to de veu i lloc que ocupen en l’espai impacten a les criatures quan hi parlen o quan parlen entre elles, per poder respectar tan com sigui possible el seu espai d’intimitat i interacció infantil.

Les acompanyants accepten els actes, expressions i sentiments de les criatures, diferenciant-los tant com sigui possible d’una interpretació adulta, acompanyant-los en tot cas a observar les conseqüències si son contraproduents per a la salut i el benestar propis (o d’altri) i recordant els límits de l’espai.

Les mares/pares que hi hagi a l’espai tenen la funció de donar seguretat i afecte als seus fills, responent a la necessitat i al desig de les criatures, amb una presència delicada i conscient que respecti el vincle i a la vegada el procés d’autonomia, tenint cura de no interferir en la intimitat ni en l’entorn de relació infantil. La presència de les mares/pares en el projecte permet enfortir la coherència entre l’espai i la vida familiar.

Les acompanyants es relacionen amb les criatures respectant l’autoregulació i organitzen l’espai per facilitar el seu procés, adaptant-lo a les seves necessitats i fent propostes esporàdiques.

Intervenen en el cas de conflicte o de dificultat i acompanyen a les criatures en la frustració, la ràbia, la tristor i en el dolor, tan físic com emocional, validant i acollint totes aquelles emocions que aflorin.

També vetllen pel benestar de l’espai recordant els límits, tan a les criatures com als adults presents, amb la finalitat de garantir un entorn suficientment segur.

A Quart creixent els adults no juguen amb els infants, ja que l’adult durant el joc es tan fort i atractiu per a l’infant, que es pot convertir en un obstacle per que pugui desenvolupar les seves pròpies elaboracions, interrompent els encadenaments de les relacions lògiques que estan en vies d’organitzar. No obstant, sempre que les educadores ho consideren   necessari, fan servir petits moments de joc per, per exemple, vincular-se amb les criatures o ajudar-les a expressar en el pla simbòlic alguna cosa que no aconsegueix elaborar d’una altra manera.

Acompanyament conscient i delicat a la infantesa Quart Creixent Sant Cugat

Ambient preparat: entorn i material ric

Busquem crear i recrear un ambient ric en elements no estructurats i estructurats, que afavoreixin les activitats espontànies no dirigides i sovint imprevisibles.

Aquestes activitats necessiten un ambient relaxat, sense perills actius, on les criatures no rebin agressions físiques ni emocionals, on es respectin les seves decisions i els seus ritmes; lliure d’exigències i expectatives. Un ambient amb uns límits clars, explicats mitjançant el diàleg i donant espai i acompanyament a totes aquelles emocions que vulguin aflorar, dins un marc de respecte mutu i en un entorn lliure de moral i judici.

Busquem anar creant un entorn i uns materials que donin resposta a les necessitats i capacitats d’aprenentatge de les criatures, a la seva inherent curiositat, oferint els recursos necessaris perquè el procés de desenvolupament continuï: racons d’experimentació sensorial, estructures i materials de psicomotricitat tova i dura, elements per al joc simbòlic, material de construcció i material concret i cognitiu (per exemple, material Montessori)

Busquem l’equilibri entre elements estables que donen seguretat i elements canviants que conviden a noves activitats.

Per generar un ambient relaxat i harmoniós intentem, en la mesura del possible, que els materials siguin nobles i amb els colors poc estridents o neutres, per prevenir la sobreestimulació sensorial, els estats de sobre excitació i dèficit d’atenció.

Les persones que convivim a Quart creixent organitzem el temps, els espais i els materials amb la finalitat que les criatures es puguin auto gestionar i ser el més lliures i autònomes possible.