Organització

Funcionament general

Quart creixent segueix el calendari escolar però allarga la seva activitat fins al 15 de juliol. L’horari habitual es de 9’30 a 14’30, incloent el dinar, que s’autogestiona entre les famílies participants, que cuinen rotativament.

Els dies que comprenen els períodes de l’1 de setembre fins el començament de l’activitat, i durant la segona quinzena de juliol, es destinen al tancament i preparació del següent curs, treball indirecte i indispensable per garantir una activitat de qualitat.

Celebrem les festes relacionades amb el ritme de la natura, els solsticis i els equinoccis, deixant fora del projecte la celebració de festivitats religioses i tradicionals, tot i que respectem les creences i valors de cada família.

Les famílies participen en les reunions pedagògiques, com a part del compromís que adquireixen a l’entrar a formar part del projecte.

Un dia a Quart creixent

9’30h. S’obren les portes. Si fa falta, els adults disposen de la possibilitat, la primera mitja hora, de comentar breument amb una de les acompanyants el que creguin necessari sobre el moment de la criatura o de la vida familiar i que no sigui tan important com per demanar una reunió.

Els infants disposen lliurement de l’esmorzar fins a les 11’30h.

10h.-Trobada de bon dia amb el grup i conte.

10’30-12’30h. Activitat espontània dels infants amb les diferents propostes habituals que els ofereix l’espai:

Fer servir els materials exposats en l’interior o eventualment en l’exterior, estar al sorral, en les estructures de psicomotricitat, en les anelles, al rocòdrom; jugar a la caseta del joc simbòlic; estar al racó dels llibres, fer servir els elements de psicomotricitat tova; experimentar amb farina, pintura, fang, etc. i, evidentment, explorar el material i l’entorn de maneres no previstes originalment.

Cada dia s’exposa una proposta que no està habitualment a l’espai, per aquells que desitgin fer-la.

12’30. Dinar.

Fins les 14’15h. Activitat espontània

14’15h. Trobada per dir-se adéu amb una cançó. Una acompanyant estarà disponible durant aquest quart d’hora per petits comentaris de les mares/pares. Els adults ajuden a recollir el material.

14’20-14’30h. Sortida. Les criatures recullen les seves coses i les famílies se’n van de Quart creixent.

Procés d’incorporació al Projecte

Després de participar en una reunió informativa, les famílies que desitgen incorporar-se al projecte acorden una entrevista en la que la família pot aclarir dubtes i aprofundir en el coneixement del projecte i l’equip. Així com nosaltres podem començar a conèixer l'infant i a la resta de la família.

L’entrevista també serveix perquè la família i l’equip puguin adonar-se de si hi ha suficient coherència entre el que la criatura viu a casa i el que viuria a Quart creixent. També, en cas que la família estigui en procés de canvi, si hi ha concordança amb el que la família desitja i intueix. Finalment es formalitza la incorporació amb l’acceptació d’alguns compromisos, entre d’altres:

  • Llegir un conjunt d’articles per aprofundir en els principis bàsics del projecte.
  • Participar mensualment en una reunió pedagògica i en una reunió organitzativa quan faci falta.
  • Assumir els límits en la manera d’actuar dels adults presents en l’espai, establerts per crear seguretat i benestar per a tothom.